Бокали

Бокал, чаша, купа или граал – какво означава и защо е свързан с ритуала?

Бокалът е ритуална чаша, която се използва в много култури и религии и символизира различни сакрални неща.

Християнство

За християните бокалът е символ на Евхаристията - светото причастие. Наред с кръщението, то е основно тайнство в християнската Църква. Използването му отбелязва Тайната вечеря. Напълнен с вино, символизира кръвта на Христос и хляб се потапя в него, за да символизира тялото на Христос. Бокалите често са позлатени, посребрени или изцяло изработени от злато или сребро, а понякога и инкрустирани с полускъпоценни камъни.

Суфизъм

Суфизмът е аскетично течение в исляма до 9 век, стремящо се към разкриването на скрити мистични измерения. Последователите на суфизма се наричат суфии или дервиши. Класическите суфистки учители дефинират суфизма като „учение, чиято цел е поправянето на сърцето и отвръщането му от всичко друго, освен от Бог“. За суфистите, чашата символизира споделянето на благословения, тъй като дава възможност на степните и пустинните общности да споделят вода, мляко и гостоприемство, които са истински необходими за техните култури.

В други култури

За други Бокалът или чашата е символ на Богинята, утробата и женските репродуктивни органи. Той също така представлява водата, която е женска стихия и женските качества като интуицията, подсъзнанието, психическите способности и гестацията*.

Древният свят

Използването на бокал е не е само християнска традиция, а далеч по-стара. В древногръцките и римски храмове бокли - купи били поставяни върху олтара с масло в тях, за да горят. Пламтящия бокал е много широко използван символ. Можем да го видим и при олимпийските игри, макар да е ясно, че символиката тук е напълно забравена.

Най-известната чаша бокал е, разбира се, е Светият Граал, символиката се свързва с Духовния път, неизчерпаемо подхранване, благоденствие и изобилие.

Така е и в картите ТАРО

Купите или чашите в ТАРО са свързани с любов, чувства и връзки на Емоционалното ниво на съзнание, както и с пълнота и благоденствие в материален план.

Чашите са свързани с елемента на водата. Водата е течна, гъвкава и "поток", но също така е много мощна и съзидателна. Тя може да бъде мека и нежна, като вълните, притискащи се към пясъчния бряг, или може да бъде мощна и дори екстремна, като бушуваща река.

Елементът на водата е символ на плавността, чувствата и емоциите, интуицията, отношенията, изцелението и прочистването. Това е женствена стихия и отразява финната сила, която често пребивава в жените: възприемчива, адаптивна, пречистваща и протичаща. Чашите също се свързват с креативност, романтизъм, фантазия и въображение. Таро на чашите / купите обикновено се свързва с елемента на водата - в края на краищата водата отива в чаша - и често показва емоция и чувства, както и отношенията ни с другите. Едната чаша е - като всички аса - знак за ново начало. В ТАРО чашите са свързани и с изобилие, както в материален план, така и че възможностите изобилстват.

•Гестация се нарича износването на плода от зачатието и продължителността му се измерва в седмици. При хората продължителността на гестацията е 40 гестационни седмици, т.е около 280 дни.