Гаранция за съответствие

Подробно описание какво представлява ГАРАНЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ в нашия магазин

В Gourmethouse.bg се стараем да удовлетворим клиентите си, описвайки възможно най-вярно изделията, които продаваме, както и да предлагаме качествени стоки, щателно проверени, преди да бъдат изложени в сайта ни за продажба. Разбира се, дори при максимална добросъвестност, е възможно някое изделие да даде дефект. В тази връзка, ние ще отговорим за липсата на съответствие на потребителската стока, по смисъла на ЗЗП, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на стока от нашия сайт.

Да съответства на договора за продажба означава към момента на доставянето си стоката да е годна за употреба и да притежава свойствата и характеристиките, описани в съпътстващата информация в сайта или писмен договор.

Гаранцията покрива евентуални фабрични дефекти, но не покрива дефекти, настъпили поради неправилна експлоатация на продукта, както и дефекти, настъпили при механично увреждане като изпускане, удар, разпокъсване, надраскване, излагане на висока температура, химикали и т.н.

Ако при нас постъпи рекламация за несъответствие на изделие, което сме продали, ние я вписваме в регистър за рекламации и даваме на Потребителя входящ номер. Gourmethouse.bg си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация и да прецени дали ще я приеме като такава. Във всеки един случай обаче, в едномесечен срок Gourmethouse.bg ще отговори на Потребителя приема ли рекламацията и ако да, какви действия ще предприеме във връзка с това.

След вписването на рекламацията и одобрението й, Gourmethouse.bg разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтира, ако приеме Рекламацията за основателна.

Ако се окаже, че нито една от двете изброени по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

 • Да получи обратно заплатената сума;
 • Да получи отбив от цената на друго, по-скъпо изделие.

Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпо изделие, когато Gourmethouse.bg приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

За да направите рекламация е необходимо да попълните формуляра тук и разбира се, да пазите и представите касовата си бележка, а ако сме издали фактура, и нея.

Рекламацията се предявява непосредствено след установяването на дефекта.

Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено при непредоставяне от страна на Потребителя на изделието в неговата цялост или ако не може да представи касов бон, удостоверяващ покупката.

ГАЛВАНИЧНО ПОКРИТИЕ (посребряване, позлатяване, родиране, хромиране, никелиране и подобни):

Тези покрития се полагат чрез галваничен процес, при който се нанася фино, напр. сребърно покритие върху определени компоненти на изделието. Това покритие може да се отстрани при триене в твърди и груби повърхности. Избягвайте контакт с абразиви и силни киселини и химикали. Ако посребяването е защитено с лаково покритие, избягвайте силна слънчева светлина, висока температура или вода.

Потъмняването на посребрените и сребърни изделия е естествен процес и се нарича оксидация (патиниране). Той не е производсвен дефект и за него НЕ се приемат рекламации. Ако желаете сребърните ви и посребрени изделия да са сияйно блестящи, ползвайте специалните почистващи продукти (кърпи, спрей, течност), произведени за това. Не използвайте сода или други, непрофесионални препарати, защото те надраскват и увреждат меките сребърни и посребрени изделия необратимо.

Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте абразивни материали и химически разтворители, включително спирт с изключение на специалните кърпи и препарати, произведени за сребърни или златни повърхности.

Посребрени или позлатени прибори измийте ръчно преди първата употреба само с топла вода и нe агресивен препарат.

За да избегнете оксидиране, измивайте веднага след употреба.

Ако ползвате миялна машина за посрените приборите за хранене, то редете внимателно. Избягвайте контакт с остри ножове, вилици и др., които могат да надраскат и наранят мекото сребърно или друго покритие. Не позволявайте изделието да се трие в други твърди предмети.

Ползвайте НЕ абразивни препарати, най-добре течни. Винаги изплаквайте добре съдовете преди да ги миете в миялната машина, защото остатъците от храна се превръщат в абразив и отмиват или надраскват посребрените или позлатени прибори.

Подсушавайте с мека кърпа веднага, преди да приберете приборите по местата им, за да избегнете петна. Съхранявайте на сухо място.

Продължителен контакт с вода, плодов сок, сол или кисенина, може да увреди повърхността.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Чисто сребро - Sterling Silver

Среброто е мек метал и колкото и да внимавате, малки драскотини ще се появят със времето. Това не е дефект, а съществено свойство на среброто. Не можете да направите рекламация на сребърно или посребрено изделие заради драскотини.

Всички сребърни или посребрени повърхности патинират със времето. Този процес се ускорява, когато среброто е изложено на влажен топъл въздух и хранителни подправки.

Почиствайте редовно със специалните почистващи продукти за сребро (кърпи, спрей или течност), произведени за това. Не използвайте сода, абразивни кремове и препарати или метална вълна за почистване на втвърдени остатъци или патина!

 • Препоръчително е сребърните / посребрените капачки на солниците да се развият и всички остатъци от сол да се премахват.
 • За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

БИЖУТА:

Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и Gourmethouse.bg не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на бижуто/накита, посребрените и позлатени изделия в следствие на:

Влизане в контакт със солена вода и химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, разтворители, избелващи, почистващи и други препарати, които не са предназначени за работа с бижута/накити;

Механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на камъни, перли, кристали и/или метални части.

Липса/загуба на основен елемент от бижуто или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.

Скъсване на кордата и захабяване на закопчалката: Това е нормалното износване и захабяване от времето и Gourmethouse.bg запазва правото си да прецени дали е възможно пренизването на скъсаното бижу и за чия сметка ще се осъществи това – за сметка на Gourmethouse.bg или на Потребителя.

Не ви съветваме да посещавате басейни, плажове, разкрасителни или релаксиращи процедури, носейки бижута, защото могат да се повредят - носите лична отговорност за повредата им в тези случаи.

Възможно е, с течение на времето, някои от елементите и мънистата да променят цвета си, но това е естествен процес на износване и не е основание за предявяване на оплакване за производствен дефект.

Продуктът трябва да бъде с всички части, както е закупен, а в случай, че не са запазени, фирмата не е длъжна да отчете рекламация.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

ЧАСОВНИЦИ:

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

 • Трайността на батерията.
 • Нормалното износване и захабяване от времето (напр. надраскване на стъкло, изтриване на нанесеното покритие).
 • Всякаква повреда на която и да е част от часовника възникнала от неправилно/противоестествено ползване, липса на грижи, небрежност и злополуки (удари, хлътнатини, смачквания, счупено стъкло, и т.н.). Gourmethouse.bg си запазва правото да не ремонтира повреден продукт, ако той е бил използван не според инструкциите на производителя.

Гаранцията на продуктите, закупени от Gourmet House е в срок от 30 дни от доставката и важи при следните условия:

 • Транспортен дефект на продукта;
 • Разглобяване на продукта - без видими следи от умишлено нараняване;
 • Деформация на материалите, от които е изработен продукта, без това да е в следствие на неправилна експлоатация;
 • За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Гаранцията покрива единствено производствени дефекти.

Гаранцията на продуктите, закупени от Gourmethouse.bg НЕ важат при следните условия:

 • Умишлено разглобяване или скъсване на продукта;
 • Загуба на елемент от продукта;
 • Видими следи от нараняване на продукта;
 • Всички продукти да се използват по предназначение и с внимание!

Продуктите от естествена кожа да не се мокрят, както и трябва да се предпазват от препарати и други опасни за материала продукти, който биха предизвикали промяна в цвета и здравината на естествената кожа.

Продуктите от пластмаса, гума и силикон може да се използват във влажна и мокра среда.

Продуктите от метал, (включително посребрените) да не се излагат на висока температура, включително силна слънчева светлина, тъй като при нагряването могат да деформират, а посребрените – да се олющат или оцветят, в случай, че са лакирани.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Сервизи, съдове и чаши от порцелан:

Не са огнеупорни. Могат да се нагряват до 100°С.

Не ги излагайте на директна топлина или пламък, както и на резки смени в температурата. Изделията с декорация от скъпоценен метал, като злато, сребро и платина, да НЕ се използват в микровълнова фурна. Да НЕ се използват във фризер.

Използвайте салфетки менду изделията в шкафа, когато ги подреждате едно в друго, за да избегнете надраскване и заклещване (при чаши и купички).

Следи от чай и кафе, както и сиви петна от прибори за хранене се премахват с паста за зъби и не са дефект. Внимавайте с декорациите от злато, сребро и платина, понеже финия абразив в пастата за зъби ще го нарани! Винаги изплаквайте преди употреба.

Абразивни материали, като CIF или груби гъбички за миене НЕ трябва да се използват.

Изделията, маркирани с dishwasher safe могат да се мият в миялна машина, с НЕ абразивни препарати, най-добре течни. Винаги изплаквайте добре съдовете преди да ги миете в миялната машина, защото остатъците от храна се превръщат в абразив и отмиват или надраскват декорациите от благородни метали като злато, платина и сребро, а понякога и рисунките по съдовете.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Подаръчни артикули от всякакви материали:

 • НЕ се използват в микровълнова фурна. Да НЕ се слагат във фризер или нагряват. Да не се накисват във вода!;
 • Почиствайте с влажна кърпа и с внимание! Не използвайте абразивни материали и химически разтворители, включително спирт;
 • Избягвайте резки смени на температурата, както и излагане на силна слънчева светлина;
 • За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Неръждаема стомана INOX Aлуминии

Ако ползвате миялна машина, то редете внимателно. Избягвайте контакт с остри ножове, вилици и др., които могат да надраскат и наранят изделията. Не позволявайте изделията да се трият в други твърди предмети.

Никога не оставяйте приборите да пренощуват в миялната ви машина, след цикъла! През нощта машината е плътно затворена и всички пáри с остатъци от препарат атакуват часове наред вашите прибори. Това почти сигурно ще ги увреди. Неръждаемата стомана също се поврежда, ако за изделията от нея не се полагат грижи. Ръждивите или черни точици, които ще се появят не са производствен дефект, а резултат от небрежно отношение и НЕ се приемат за рекламация.

Ползвайте не абразивни препарати, най-добре течни. Винаги изплаквайте добре съдовете преди да ги миете в миялната машина, защото от храна се превръщат в абразив и отмиват или надраскват приборите.

Подсушавайте с мека кърпа веднага, преди да приберете приборите по местата им, за да избегнете петна. Съхранявайте на сухо място.

Продължителен контакт с вода, плодов сок, сол или кисенина, може да увреди повърхността.

Не използвайте груба гъба, абразив или метална вълна при миене.

Алуминият е мек материал, драска се лесно и някои препарати не му понасят. Четете упътванията на препаратите с които третирате алуминият.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Свещи:

 • Следвайте инструкциите върху етикета на свещта;
 • За най-добро горене поддържайте фитила къс;
 • Не оставяйте свещта да гори повече от 3- 4 часа наведнъж;
 • Не оставяйте свещта да гори без надзор;
 • Уверете се, че под и около свещта повърхността е топлоустойчива и наоколо няма лесно запалими предмети, които по невнимание или от течение да попаднат в свещта и да се подпалят;
 • Внимавайте деца или домашни любимци да не са в близост до горяща свещ;
 • Не оставяйте свещта да гори до самия си край, спирайки я на не по-малко от 1 см и оставяйте поне 2-3 см от свещта до свещника, за безопастност;
 • Винаги гасете свещта притискайки фитила със свещозагасячка или пръсти. Никога не духайте свещта, за да я закасите!;
 • Не пренасяйте горяща свещ.

Кожа

 • Не оставяйте кожени изделия на директно слънцегреене. Избягвайте контакт с вода!;
 • За да почистите кожена повърхност, ползвайте мека кърпа, напоена с прясно мляко или бебешки сапун или шампоан. Не препоръчваме ползването на индустриални почистващи средства;
 • Съхранявайте на стайна температура и сухо място;
 • За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Текстил:

 • Следвайте инструкциите на етикета.

Кристал Стъкло

Кристалните и стъклени изделия трябва да се мият на ръка, отделно от всякакви други изделия, в топла вода с мек препарат, да се изплакват и подсушават с мека кърпа.

Декорираните и ръчно изработените изделия се мият само на ръка, с повишено внимание!

Изделията, маркирани с dishwasher safe могат да се мият в миялна машина, с НЕ абразивни препарати, най-добре течни. Винаги изплаквайте добре съдовете преди да ги миете в миялната машина, защото остатъците от храна се превръщат в абразив и надраскват стъклените и кристални изделия необратимо, като оставят белезникави петна от матирането.

Топлината в миялната машина, силата на струята, както и препарата могат да матират или надраскат повърхността.

При ръчно миене и при полиране, не пъхайте ръката си в чашата, за да не я счупите.

При ръчно миене и при полиране, не въртете столчето и балона на чашите в различни посоки, защото усукването може да предизвика счупване на момента или вътрешно напрежение, от което в последствие чашите могат да се счупят дори без да ги докосвате.

Високите температури могат да спукат или счупят стъклените и кристални изделия, затова не наливайте горещи или много студени течности в тях.

Не поставяйте в микровълнова или конвенционална фурна.

Финото ръбче по края на стъклените и кристални изделия са най-крехката част от тях, затова не съхранявайте и не сушете изделията обърнати с дъното нагоре.

Не усуквайте, за да не счупите изделието!

Чашите, състоящи се от метално краче и кристална горна част (балон) са залепени на малка повърхност. В редки случаи двете части могат да се разлепят. Стига да няма липсваща или счупена част Gourmethouse.bg ще ги залепи напълно безплатно за вас.

За механични повреди на повърхността гаранция не се предвижда.

Декантери § Гарафи от оловен кристал

Не съхранявайте храни и напитки за дълъг период в своите декантери и гарафи.

Сменяйте течностите във всеки кристален съд често. Това ще позволи да запазите финиша на изделието, да предотвратите образуването на филм по стените, както и химическа ерозия по вътрешността на кристалните изделия.

Преди първата употреба, налейте разтвор от 50/50 вода и оцет и оставете да престои за през нощта. Изплакнете и подсушете.

Декантери § Гарафи от безоловен кристал

Преди първата употреба измиите с топла вода и сапун.

Не съхранявайте храни и напитки за дълъг период в своите декантери и гарафи.

Сменяйте течностите в кристалният съд често. Това ще позволи да запазите финиша на изделието, да предотвратите образуването на филм по стените, както и химическа ерозия по вътрешността на кристалните изделия.

Оцветен и декориран кристал § стъкло, ръчно изработени изделия от кристал § стъкло, включително (но не само) сватбени чаши

Не оставяйте оцветен или декориран кристал или стъкло в контакт с избелващи химикали, остри или груби предмети, които могат да надраскат повърхността.

Не миите в миялна машина.

Измивайте отделно, в топла вода и сапун и подсушете с мека кърпа от която не падат власинки.

Клиентът се съгласява, че могат да възникнат отклонения между продукти от една и съща серия по технически причини и поради материалите, използвани в процеса на производство на стъклени или кристални продукти, по-специално в декорацията, размера, теглото или вертикалната ос, които не могат да бъдат повлияни от TGH. Такива отклонения между продуктите, по-специално в ръчно правените чаши, декантери и съдове, както и в сравнение с по-ранни доставки на същия продукт, следователно не представляват дефект.

Свещници

Не оставяйте свещта да изгори до самия край и я спрете на не по-малко от 1,5см от свещника. В противен случай свещника може да се повреди.

Декоративни лампи:

 • Уверете се, че сте изключили от ел. захранването преди да почиствате лампата;
 • Всички части се почистват редовно с мека, суха кърпа. Не ползвайте влажна кърпа или мокри процеси при металните или електрически компоненти;
 • Текстилните абажури да НЕ се мокраят и перат!;
 • Не ползвайте абразивни материали при почистване!

Ножове и тирбушони:

Ножовете имат само една функция: да режат. Гаранцията не покрива повреди в резултат на използване не по предназначение, немарливо отношение, замерване, хвърляне, изпускане, усукване и форсмажор. Това почти сигурно ще доведе до изкривяване, счупване на острието или други увреждания, които НЕ се покриват от Гаранцията за съответствие.

Гаранцията НЕ покрива дървените дръжки на ножовете.

Ножове с дървени дръжки, от кост, рог или кожа (например риба скат) НЕ се мият в миялна машина.

Дръжките от рог, кост или дърво, като естествени материали могат да се надуят или разцепят, ако се поставят в съдомиялна машина. Не го правете.

Дръжките на някои ножове и тирбушони, предлагани от Gourmethouse.bg са изработени ръчно, от кост, рог или благородна дървесина, което значи, че разлики в цвета и фладера на материала са напълно очаквани и НЕ се покриват от Гаранцията за съответствие.

Не оставяйте ножовете и тирбушоните си с дръжка от кост, рог или благородна дървесина в близост до влага или висока температура.

Прочетете упътванията за Неръждаема стомана, ако сте закупили ножове с такова острие.

Прочетете упътванията за Галванични покрития, ако сте закупили ножове с посребряване, позлатяване или друго покритие.

Оксидиралите (патинирали) месингови части могат да бъдат освежени с помощта на който и да е почистващ продукт за мед.

Пазете ножовете далеч от деца.

Когато не използвате сгъваемите ножове, дръжте ги затворени.

Дръжте ножа си чист и го избърсвайте с лека мазнина след всяка употреба, особено ако живеете в кисела среда или ако го използвате под вода. Това е особено важно за сгъваемите ножове.

При почистване внимавайте и избърсвайте острието откъм гърба.

Отнасяйте се с уважение към ножовете си и те ще ви служат дълго и вярно!

Прибори с кристални или декоративни дръжки:

 • Пазете от удар! Кристалните и декоративни дръжки са чувствителни и по-лесно чупливи от други;
 • Не излагайте на силна топлина;
 • Не мийте в миялна машина;
 • Не усуквайте, за да не счупите изделието!

Големи изделия, авторски обекти § съдове от ръчно стъкло:

Не мийте в миялна машина.

Почиствайте редовно с мека влажна кърпа. Ако сте сигурни, че изделието позволява ръчно миене, поставете дебела кърпа на дъното на мивката. Така ще омекотите евентуалния стрес и удари по изделието, защитавайки го максимално. Преценката и отговорността за това, позволява ли изделието ръчно миене, принадлежи на вас.

Търговецът може да изпълни в пълен обем и срок всички повелителни предписания на закона – да приеме рекламация, да я заведе и опише в регистъра на рекламациите, да издаде рекламационен документ и т.н., но въпреки това да откаже да удовлетвори претенцията, ако я сметне за неоснователна!