Потвърждение на поръчките

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

За да избегнем грешки, ще се свържем с вас по телефона или чрез е-mail за потвърждение на поръчката. В случай, че телефонният номер е грешен, непълен или никой не отговаря, опитваме с е-mail и ако отново не успеем, ще задържим поръчката до осъществяване на връзката.
Целта на потвърждението е да се не се допусне грешка относно:

  • Вид и количество на изпращаната стока;
  • Деня на доставката;
  • Адреса за доставка и куриерската фирма.